FANDOM


Atanasoff-Berry Computer at Durhum Center

Компютъра на Атанасов-Бери в музея на университета в Айова.

АВС, съкращение от Atanasoff-Berry Computer (на английски език "Компютър на Атанасов-Бери") е първият цифров компютър, предшественик на ENIAC. По това време терминът "цифров" още не се употребява. АВС е създаден в периода от 1939 до 1941 г. от Джон Винсент Атанасов и Клифърд Бери.

В ABC изобретателят му Джон Атанасов залага няколко нови революционни принципа, които и до днес намират приложение в компютърните технологии - изчислителните операции се осъществяват в среда от електронни компоненти, оперативната памет е осъществена с помощта на кондензатори, за пръв път организацията на изчислителния процес е осъществена в двоична система, като се използват елементи, които реализират логическите функции конюнкция, дизюнкция и отрицание.АВС е създаден със специална цел, той е трябвало да решава системи от линейни уравнения. Можел е да се справи със системи с максимум 29 уравнения (един труден проблем за тогавашното време). Джон Атанасов е работил към катедра физика в Iowa State College, където редовно му се е налагало да решава уравнения с много неизвестни.

Оригиналният компютър АВС е бил разглобен когато университета преправил мазето , където тои бил съхраняван , в класна стая и всички негови части били изхвърлени. През 1997 екип от учени от Ames Laboratory (която се намира в Iowa State campus) заваршил проекта си по изработване на действащо копие на компютъра на Джон Атанасов , цената на проекта е била $350,000. Това действащо копие разбулило съмненията относно способността на АВС да изпълнява задачите за които е бил създаден. Сега копието на АВС е разположено като експонат в лобито на Durham Center for Computation and Communication at Iowa State University.